VD Hafa Bathroom Group

Född: 1980. Anställd sedan 2013 
Utbildning:
Civilingenjör industriell ekonomi. 
Övriga uppdrag:
VD och ordförande i Hafa Bathroom Group A/S Norge
samt Hafa Bathroom Group O/Y Finland. 
Erfarenhet:
VD, Hafa Bathroom Group. 2014 - 
Project Director, Hafa Bathroom Group. 2013 - 2014
Head of Business Development Lindab. 2011 - 2013
Management Consultant, Bain & Company. 2006 - 2011