Hans-Erik Backman

Hans-Erik Backman
Försäljningsdirektör

Född: 1975
Anställd sedan: 2017
Utbildning: Master utbildning i internationell marknadsföring
Erfarenhet:
Jobbat i badrumsbranschen sedan 2005.