miljö och kvalitet hafa brand group

Miljö & kvalitet

Vi arbetar dagligen med miljö och kvalitet

För Hafa Brand Group är det självklart att ta ett miljöansvar, både från ett samhällsperspektiv och för att det direkt påverkar vår långsiktiga konkurrensduglighet. Målet med miljöarbetet är att minska koldioxidutsläppen samt minska miljöpåverkan från våra produkter och vår verksamhet.   Vi är miljöcertifierade enligt ISO standard 14001:2015

Hafa Brand Group ska leverera produkter och tjänster som motsvarar och gärna överträffar kundens förväntningar. Målet för bolagets kvalitetsarbete är att säkerställa jämn och god produktkvalitet, hög leveranssäkerhet, ett starkt förtroende på marknaden och nöjda kunder. Vi är även kvalitetscertifierade enligt ISO standard 9001:2015