Vision och affärsidé

Vision och Affärsidé Hafa Bathroom Group

Vi utvecklar och säljer designade badrum i Norden. Genom nöjda kunder skapar vi starka varumärken och lönsam tillväxt. Vår vi sion är att vara det självklara valet av badrum i Norden

Noro Vogue i grått 900

Ett starkt lag

Vi arbetar för att bli den bästa arbetsgivaren och här möts du varje dag av ett team med hög entreprenörsanda och med mål att bli bäst på det vi gör och samtidigt ha roligt tillsammans. Med spetskompetenser inom flera affärsområden förenar vi våra kunskaper och erfarenheter - för att skapa ett starkt lag.

Unikt kunderbjudande

Vi är verksamma i samtliga nordiska länder och Baltikum. Med ett lag och tre varumärken har vi ett helt unikt kunderbjudande med stora möjligheter och högsta möjliga flexibilitet. Vi har en uttalad ambition om att vara det mest kundorienterade badrumsföretaget vilket präglar vår kultur och varje enskild medarbetare. Hafa Bathroom Groups mål är att ha branschens bästa digitala plattform som effektiviserar processer, skapar affärsmöjligheter och mervärde för såväl kunder som intressenter. Vi firar när våra kunder lyckas och möjligheten att ständigt förbättras är vad som driver oss.

badrumsmöbler hafa bg