Vision och affärsidé

Vision

Det självklara valet av badrum i Norden.

Affärsidé

Vi utvecklar och säljer designade badrum i Norden. Genom nöjda kunder skapar vi starka varumärken och lönsam tillväxt.