Anders Hofstedt

Anders Hofstedt

VD Hafa Bathroom Group

Född: 1980.
Anställd sedan 2013

Utbildning:
Civilingenjör industriell ekonomi.

Övriga uppdrag:
VD och ordförande i Hafa Bathroom Group A/S Norge samt Hafa Bathroom Group O/Y Finland.

Erfarenhet:
VD, Hafa Bathroom Group. 2014 -
Project Director, Hafa Bathroom Group. 2013 - 2014
Head of Business Development Lindab. 2011 - 2013
Management Consultant, Bain & Company. 2006 - 2011